Μάθετε για το Best Prices Report Εγγραφή στο Best Prices Report

Όροι Χρήσης

Οι επισκέπτες που χρησιμοποιούν το travelcompare.gr συμφωνούν και αποδέχονται τα κατωτέρω:

Ο δικτυακός τόπος travelcompare.gr χρησιμοποιείται χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από τους χρήστες. Οι πληροφορίες και το υλικό που περιέχονται στην ιστοσελίδα αποτελούν ιδιοκτησία του travelcompare.gr. Οι πληροφορίες και το υλικό μπορούν να χρησιμοποιούνται ελεύθερα από τους επισκέπτες του site, δεν επιτρέπεται όμως η αντιγραφή, αναπαραγωγή ή/και επαναδημοσίευση των πληροφοριών αυτών για οποιοδήποτε λόγο παρά μόνο με τη συναίνεση του travelcompare.gr.

Το travelcompare.gr προσπαθεί να εξασφαλίσει την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στην ιστοσελίδα, σε καμία περίπτωση όμως δεν εγγυάται ότι οι σελίδες και το περιεχόμενο θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που του τίθενται.

Σε κάθε περίπτωση το travelcompare.gr έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε, με ή χωρίς προειδοποίηση, να διακόπτει προσωρινά ή οριστικά την λειτουργία ολόκληρου ή τμήματος του travelcompare.gr, να μεταβάλλει την φύση και το περιεχόμενό του, για λόγους συντήρησης, αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Το travelcompare.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιουδήποτε είδους ζημία προκληθεί από τη χρήση ή την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών στο travelcompare.gr, τη διακοπή του συνόλου ή τμήματος αυτού, την καθυστέρηση ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχόμενου του ή την ύπαρξη κάθε είδους σφαλμάτων.

Το travelcompare.gr δεν εγγυάται ότι το site ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές ("servers") μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά.

To travelcompare.gr παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσω κατάλληλων συνδέσμων (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών του site. Οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν οι σύνδεσμοι, υπόκεινται στους όρους χρήσης αυτών των δικτυακών τόπων. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από το travelcompare.gr, το οποίο δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο επισκέπτης του travelcompare.gr αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, μέσω των συνδέσμων, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει με δική του ευθύνη.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο travelcompare.gr παρέχονται δωρεάν και αποκλειστικά για σκοπούς πληροφόρησης. To travelcompare.gr δεν είναι ταξιδιωτικό πρακτορείο και δεν υπάρχει καμία χρέωση για τη χρήση των υπηρεσιών του.

Το travelcompare.gr διατηρεί κάθε δικαίωμα τροποποίησης των όρων χρήσης οποιαδήποτε στιγμή. Οι τροποποιήσεις δύνανται να έχουν άμεση εφαρμογή. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να ελέγχετε τους όρους χρήσης του travelcompare.gr τακτικά.