TRAVELCOMPARE.GR ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Το travelcompare.gr είναι μία μηχανή αναζήτησης ταξιδιωτικών υπηρεσιών, όπως αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία κ.α. που ψάχνει ταυτόχρονα σε έναν μεγάλο αριθμό από online ταξιδιωτικά γραφεία και ιστότοπους κρατήσεων, συγκρίνει και παρουσιάζει τιμές για προϊόντα και υπηρεσίες παρέχοντας συνδέσμους (links) προς τις ιστοσελίδες που τα διαθέτουν. Το travelcompare.gr δεν είναι ταξιδιωτικό πρακτορείο και δεν υπάρχει χρέωση για τη χρήση των υπηρεσιών του από τους χρήστες του.

Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της μηχανής αναζήτησης και της ιστοσελίδας που βρίσκεται στη διαδικτυακή διεύθυνση travelcompare.gr (εφ' εξής «Ιστοσελίδα»).

Οι επισκέπτες που χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες της συμφωνούν και αποδέχονται τα κατωτέρω:

Η ιστοσελίδα travelcompare.gr χρησιμοποιείται χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από τους χρήστες. Οι πληροφορίες και το υλικό που περιέχονται στην Ιστοσελίδα μπορούν να χρησιμοποιούνται ελεύθερα από τους επισκέπτες της, δεν επιτρέπεται όμως η αντιγραφή, αναπαραγωγή ή/και επαναδημοσίευση των πληροφοριών αυτών για οποιοδήποτε λόγο παρά μόνο με τη συναίνεση του travelcompare.gr.

Η πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας πρέπει να είναι σύμφωνη με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιασδήποτε μεθόδου παρακολούθησης της Ιστοσελίδας ή αντιγραφής μέρους ή του συνόλου του μηχανισμού λειτουργίας της ή του περιεχομένου της χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια. Απαγορεύεται ιδίως η χρήση οποιουδήποτε προγράμματος ή άλλης μεθόδου παρέμβασης στον μηχανισμό λειτουργίας της Ιστοσελίδας ή σε οποιαδήποτε καταχώρηση που περιέχεται σε αυτήν. Επίσης απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια που επιβαρύνει ή χρησιμοποιεί καταχρηστικά την μηχανή αναζήτησης της Ιστοσελίδας και την τεχνολογική της υποδομή.

H Ιστοσελίδα δεν εγγυάται με το παρόν τη συνεχή, αδιάλειπτη και ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες της καθώς η λειτουργία της είναι πιθανόν να επηρεαστεί από εξωτερικούς παράγοντες μη δυνάμενους να ελεγχθούν.

Σε κάθε περίπτωση το travelcompare.gr έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε, με ή χωρίς προειδοποίηση, να διακόπτει προσωρινά ή οριστικά την λειτουργία ολόκληρης ή τμήματος της Ιστοσελίδας, να μεταβάλλει τη φύση και το περιεχόμενό της, για λόγους συντήρησης, αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Το travelcompare.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιουδήποτε είδους ζημία προκληθεί από τη χρήση ή την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών στην Ιστοσελίδα, τη διακοπή του συνόλου ή τμήματος αυτής, την καθυστέρηση ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών της ή απώλειας του περιεχόμενου της ή την ύπαρξη κάθε είδους σφαλμάτων.

Οι πληροφορίες που αναμεταδίδει η Iστοσελίδα στους χρήστες της για προϊόντα και υπηρεσίες που προβάλλονται σε αυτήν, παρέχονται δωρεάν, έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και σκοπό και ανανεώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Γίνεται συνεχής προσπάθεια για την έγκαιρη ενημέρωση και την ορθότητα των πληροφοριών που περιέχονται στην Iστοσελίδα, ωστόσο σε καμία περίπτωση το travelcompare.gr δεν εγγυάται ότι οι πληροφορίες θα παρέχονται χωρίς σφάλματα, χωρίς διακοπή, ότι πιθανά λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που του τίθενται. Το travelcompare.gr δεν έχει σε καμία περίπτωση ευθύνη για αποζημίωση ή και επανόρθωση της οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης απώλειας και θετικής ή αποθετικής ζημίας, ακόμη και μελλοντικής η οποία τυχόν προκλήθηκε εξ' αιτίας των πληροφοριών αυτών.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσιες που αναμεταδίδει η Iστοσελίδα στους χρήστες της είναι ενδεικτικές και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν πλήρεις και ακριβείς. Για το λόγο αυτό το travelcompare.gr συνιστά στους χρήστες του, να συμβουλεύονται την εκάστοτε ιστοσελίδα που παρέχει το προϊόν ή την υπηρεσία για την οποία ενδιαφέρονται, ή άλλες ιστοσελίδες με πρωτογενείς πληροφορίες (όπως ιστοσελίδες ταξιδιωτικών γραφείων, ξενοδοχείων, αεροπορικών εταιριών, ιστοσελίδες κρατήσεων κ.α.), προκειμένου να διαπιστώσουν την ακρίβεια των λαμβανομένων πληροφοριών και να ενημερωθούν εκτενέστερα ως προς τα χαρακτηριστικά και τις λεπτομέρειες του παρουσιαζόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας.

Η Ιστοσελίδα παρέχει απευθείας πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες ή/και ηλεκτρονικές διευθύνσεις, μέσω κατάλληλων συνδέσμων (links), στο περιεχόμενο των οποίων δεν δύναται να παρέμβει και ως εκ τούτου, δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη, ούτε παρέχει καμία απολύτως εγγύηση για το περιεχόμενό τους, καθώς και για την ακρίβεια και την ορθότητα των μεταδιδόμενων από αυτές πληροφοριών.

Οι σύνδεσμοι προς άλλες ιστοσελίδες έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών του travelcompare.gr. Οι ιστοσελίδες στις οποίες παραπέμπουν οι σύνδεσμοι, υπόκεινται στους όρους χρήσης αυτών των ιστοσελίδων. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των ιστοσελίδων από το travelcompare.gr, το οποίο δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους ούτε για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί εφαρμόζουν, καθώς και για πολιτικές που εφαρμόζουν σχετικά με τη χρήση και διαχείριση cookies.

Οι πολιτκές διαχείρισης προσωπικών δεδομένων και cookies από το travelcompare.gr περιγράφονται αναλυτικά στις ενότητες Προσωπικά Δεδομένα και Cookies αντίστοιχα.

Το travelcompare.gr διατηρεί κάθε δικαίωμα να αλλάξει τους όρους χρήσης οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Οι τροποποιημένοι όροι χρήσης θα ισχύουν από τη στιγμή της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα αυτή.